Wouts Beerhouse
Flessie
Barrels
CharlieS
Huis verloren
van der gracht

Overig

Ex Prinsen en Adjudanten

 


                         
                
                                 
    

              Jaartal                                              

Prins  Naam Adjudant

1962 

 Robertino I Robert v.d randen Wim Ambaum
1963 Robertino I Robert v.d Randen Wim Ambaum
1964 Sjaak I  Jacq Verhoeven ?
1965  Pieter I Piet Veldhuizen Robert v.d Randen
1966 Robertino I    Robert v.d randen  
1967 Jelle I Jaap Kaarsemaker Dick Helsdingen
1968 Wim I Wim Ambaum Dick Helsdingen
1969 Jacques II Jack van Bockxmeer  
1970 Sjoek de Ribber Jacq Verhoeven  Robert v.d Randen
       


 
  
  -

1971 Pieter I Piet Veldhuizen Ton Baesjou
1972 Nicolai I Nico Konijn Piet Veldhuizen
1973 Johan I Joop van Hinte Piet Veldhuizen
1974 Nicodemus I Nico Molenaar Piet Veldhuizen
1975 Elizeus I Dick Wit Toon Huisman
1976 Jan I Jan Vlaskamp Dick van Diepen
1977 Jan II Jan Aben Aad van Dulmen
1978 Kees I Kees Lieshout Dick van Diepen
1979 Leo I Leo Nieuwendijk Dick van Diepen
1980 Jan Willem Drie J an de Rie Arthur Laverman
1981 Dries I Dré Ruttenberg Ben v.d Kamer
1982 Diederick I Dick van Diepen Joppert de Decker
1983 Ospylac XXI Paul Tros Dré Ruttenberg
1984 Ad I Ad Vijn Arthur Laverman
1985 Kees II Kees Tilet Ben v.d Kamer
1986 Ben I Ben v.d Kamer Joppert de Decker
1987 Theodorus I Theo Vissie Dick van Diepen
1988 Tine I Tine Teunissen Nick Groot
1989 Everardus I Kees Koopman Paul Dekker
1990 Heinzius I Heinz Khöl Henk van Maarseveen
1991 Rob I Rob de Weger Bruun Galis
1992 Ko I Ko Christen Kees Tilet
1993 Joost I Joost Blok Menno Blok
1994 Gijsbrecht I Gijs Otten Arthur Laverman
1995 Heronimus I Hero Peerdeman Ad Vijn
1996 Ton I Ton Kuppens Bert Meskers
1997 Gerardus XL Gerrit Stroosnijder Rick Kramer
1998 Jarick I Jan Rikkels Arthur Laverman
1999 Theo Dôr 1ste Theo Kamer Robertjan van Hinte
2000 René Anthonius XXXVII René Stam Menno Blok
2001 Gerardus Johannes 1ste Gerritjan Rodenburg Robertjan van Hinte
2002 Sietse 1ste Sietse Haisma Bert Meskers
2003 Mark 1ste Mark Vijn Reinard Pannekeet / Robert Witte
2004 Paul 1ste Paul Buis Adrie Schipper
2005 Eric 1ste Eric Boekhout Dennis Bek
2006 Guillermo1ste Willem Plazier Jan Noomen
2007 Maurice1ste Maurice Kasbergen Reitse van der Wouden
2008 Dré 1ste André Hart Frank Bücher
2009 Prins Albertus 1ste Bert van Hoorn René Stam / Eric Bruijns
2010 Prins Ronald 1ste Ronald Pranger Marco Verweij
2011 Prins Harno Arno Huisman Hans Kristel
2012 Prins Wilhelmus Wim Meulman André Hart
2013 Prins Co Co Blokdijk Robert Kamer
2014 Prins Peter Peter Haisma Niels Olie / Edwin Haisma
2015 Prins Laurentius Renzo Entius Tim Pondman
2016 Prins Cornelis Niels Olie Peter Haisma
2017 Prins Ronaldus Ronald Pondman Tim en Menno Pondman
2018 Prins Jongenelis Menno Pondman Matthew Broeksmit
2019 Prins Rudolf Ruud Bechthold Sander Broers
2020 Prins fLEXibel Lex Schagen Co Blokdijk

Algemene wet persoonsgegevens

Ospylac hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig
om met persoonsgegevens. Ospylac houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn
beschreven in deze Privacy policy;
* Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
* Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben
voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit
nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u
hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Ospylac zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen
kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Ospylac verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Administratieve doeleinde;
* Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
* Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

* De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ospylac de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

* Voornaam;
* Tussenvoegsel;
* Achternaam;
* (Zakelijk) Telefoonnummer;
* (Zakelijk) E-mailadres;
* Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Ospylac opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

* Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de
financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Ospylac verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

* Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ospylac de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

* E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Ospylac opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken
indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven
doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

* Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
* Het verzorgen van de (financiële) administratie;
* Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)
maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte
gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het
kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een
dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen.

ex Jeugd Prinsen-Prinssen en Adjudanten

 

Jaar Prinsen naam Naam Adjudant
1968 Hans I Hans Stikkelbroeck Martin van der Randen
1969 Martin I Martin van der Randen Frans van Doorn
1970 Marcel I    
1971 Tijdens dit jaar is er wel  een JeugdPrins, gekozen  maar geen jeugdcarnaval gevierd.
1972 Wilbert I Dick Breeuwer  
1973 Richard I Richard de Rooy Harry Bucher
1974 Michael I Michael Thorn Ben van Berkum
1975 Willem I Willem Niemarkt  
1976 Edmond I Ed de Decker Hans Swier
1977 Renatus XV Rene Veerkamp Johny Riepen
1978 Renald I Renald Blaaser Edwin Galis
1979 Edwin I Edwin Wirsing Frank Koster
1980 Theo I Theo Viset Wino Sym
1981 Antoine I Antoine Aben Dennis Bruyn
1982 Edwin II Edwin v/d Gracht Boudewijn Deen
1983 Willem Jan I Willem Jan Slaman Ivo Aben
1984 Jacco I Jacco Haverhals Edwin Mostaard
1985 Dave I Edo  
1986 Andre I Andre Rood Maurice Blaauw
1987 Rick I Rick Koelenmeijer Jeroen Heine
1989 Niels I Niels Kroos Stijn Jonker
1990 Bart I Bart Niesten Andre Hart
1991 Vivian Vivian Bartels Roel Heijne
1992 Tijdens dit jaar is  geen jeugdcarnaval  gevierd
1993 Tijdens dit jaar is  geen jeugdcarnaval gevierd
1994 Rudy 1e Rudy Veld Tessa Sas
1995 Suzanne  Suzanne Peeters Stefan Kleijn
1996 Agnes I Agnes Zegwaard Joost Holt
1997 Marjan I Marjan Hardy Bas Paulus
1998 Kevin I Kevin de Decker Arjan
1999 Nadia I Nadia Voorthuizen  
2000 Cornelis I Tim Pondman Bas Bouwhuis
2001 Kirby I Kirby Wessels Janneman v/d Kooy
2002 Veronique I Nicky v/d Drift Morris Beks
2003 Cornelis II Menno Pondman Brian Vijzelman
2004 Stef I Stef Pits Erik de Jong
2005 Prins Marc Michael Marc Michael Dekker Jessie Welkers
2006 Prins Patrick Patrick van Leeuwen Celisa Heruer
2007 Prinses Roxanne Roxanne Vijzelman Lysanne Pranger
2008 Prins Tim / Prinses  Lisan  Tim van Diepen/Lisan Beukman Jeroen Stam /Sascha van der Wouden
2009 Prins Jeroen Jeroen Stam Renée Kaan
2010 Prinses Celine Celine Verweij Allan van der Wouden / Patrick Bruijns
2011 Prinses Senja Senja Swartsenburg Annabel Hermerij /Bente Ruttenberg
2012 Prins Mark Mark Stam Barry Welkers  /Max Schuitemaker
2013 Prinses Lindy Lindy van der Wouden Ruby Geijssen
2014 Prinses Kaily Kaily Eerbeek Meagan Eerbeek
2015 Prins Jim Jim de Grundt Eileen Eerbeek
2016 Prins Twannus Twan Steur Jim de Grundt
2017 Prins Vince Vince Kok Jasper Faber
2018 Prinses Cathy Cathy Colenbrander Vince Kok
2019 Prinses Iris Iris Kamer Lara Al
2020  Prins Dylan Dylan Burger   Loes Vogel