logo width=

Van Calypso naar Ospylac

In de krant van 1963 stond een bericht dat Calypso een feest gaat organiseren voor de Noorderlingen. Zij mogen het feest der feesten gaan mee maken in Hoorn.De band de Bambino’s uit Tegelen verzorgde de muziek. De baten van dit feest werden beschikbaar gesteld aan de bouw van de nieuwe Schouwburg aan de Westerdijk 49. Ook in deze jaren werd er al een bezoek gebracht aan de zieken- en bejaardenhuizen in Hoorn en Zwaag. Het Jozefhuis in Blokker werd toen door een bezoek van Prins Robertino vereerd. Tijdens deze bezoeken werd de Prins vergezeld van een hofkapel. De raad van elf bestond uit elf dames, iets waar de Prins van tegenwoordig alleen maar van droomt.
De naam Calypso omgedraaid naar Ospylac en is het in plaats van een jongerenvereniging een carnavalsvereniging geworden. De huisvesting veranderde van de Waag naar café de Roskam ( tegenwoordig Restaurant Azië). In februari 1963 werd het eerste echte carnavalsfeest onder de naam Ospylac georganiseerd.

In 1968 Is de eerste boerenbruiloft georganiseerd. In de begin jaren werd dit ’s morgens gevierd voor de bejaarden en ’s avonds nog een keer voor de leden van de carnavalsvereniging. Het succes was zo enorm dat het de jaren daarna steeds is herhaald. In 1970 zat zelfs Ted de Braak aan tafel bij de bruiloftsgasten. Om de sfeer te verhogen werd er verzocht of iedereen in boerenkleding bij de bruiloft wilden verschijnen. Dat zelfde jaar stond er in de Ospylackrant een stukje van Jan de Zwammer. In een stukje redactie schreef hij dat de westfries, die jarenlang verscholen had gezeten achter een groot glas pils, er eindelijk achter vandaan was gekropen en de boel op een leutige manier op stelten had gezet tijdens een carnavalsavond. Wie die westfries was wordt in het stuk niet vermeld. In die tijd, zo meldt het stuk, was één van de voorwaarden dat je je kon aanmelden bij Ospylac en heel gek mocht doen, als het maar netjes bleef. Zelfs toen hield Ospylac haar naam al hoog.

In 1970 vertrok Ospylac, met 16 leden, van de Roskam naar de Schouwburg aan de Westerdijk, toen nog onder de bezielende leiding van Dhr. K. Veer. De avonden in de schouwburg werden toen altijd geopend door een show van jeugddrumband ‘Jong Hoorn”. In 1975 werd de Prins voorgegaan door een vaandeldrager, op dit vaandel waren alle onderscheiding van de Prinsen genaaid. Op dit vaandel, wat tegenwoordig op de bühne staat, zijn de onderscheidingen te vinden van alle Prinsen van Ospylac. Dit jaar werd er ook voor het eerst een optocht door hoorn georganiseerd, er werd verzameld op H80. Een ploeg van ongeveer 15 personen zorgde ervoor dat de optocht goed werd begeleid. Na een route door de Risdam, grote waal en de binnenstad was er de receptie van de Prins. Op zondagmorgen werd de Prins op de carnavalswagen vervoerd en bracht hij een bezoek aan de ziekenhuizen van Hoorn.
In 1979 kwam er in carnaval Hoorn een verandering doordat Blokker en Zwaag aan Hoorn werden toegevoegd. Er waren toen ineens drie carnavalsverenigingen, de Blockeniers, Het Masker en Ospylac.

In 1983 was de hofkapel ‘de nachthoorns’ voor het laatst als hofkapel bij Ospylac te horen, zij werden opgevolgd door de Notenkrakers. Deze feestkapel is nog steeds actief bij de vereniging.
De schouwburg kreeg in 1989 een nieuwe directeur, er kwamen toen ook andere regels. Dit jaar is ook het bekende licht en geluidsteam opgericht, beter bekent als klus-klus. Zij waren herkenbaar aan hun blauw met rode kielen en petjes. Klus-klus is tegenwoordig opgenomen in de versierders commissie.
Het bezoekersaantal van het carnaval liep in de loop der jaren sterk terug, Prins Rob 1ste was de laatste Prins die met Ospylac het feest der feesten vierde in de schouwburg. Er werd gekozen voor een ander onderdak. Na 21 jaar besloot de vereniging te kiezen voor een andere, iets kleinere locatie Cultureel Centrum de Huesmolen werd het nieuwe ‘hospaleis”. Prins Ko Christen was de eerste Prins. De samenwerkende verengingen hebben in 1993 groot Hoorn omgedoopt naar Konkeldonk. Deze naam is bedacht door Joost Blok, een oud Prins van Ospylac. Onder de binnenkomstborden van Groot Hoorn zou tijdens het carnaval borden ‘Konkeldonk’ worden geplaatst, maar tot nu toe is dat nog nooit gedaan.
In het seizoen 1993 maakte Ospylac een ommezwaai met een geheel verjongt bestuur. Dit jaar is er ook begonnen met de sponsorwerving. Iets wat vooral in deze tijd van levensbelang is. Deze keuze heeft Ospylac veel goed gedaan.

Na 10 jaar Huesmolen kiest Ospylac weer voor een nieuwe feestlocatie. Prins Sietse 1ste was de laatste Prins in de Huesmolen. Ospylac wil weer terug naar de roots, dus naar de binnenstad. Het oog valt op het gebouw van showband hoorn. Na veel politiek gekissebis heeft Ospylac hier met heel veel plezier haar feesten. Prins Mark 1ste was de eerste Prins in het feestpaleis aan het Doelenplein. Ospylac hoopte nog jarenlang hier het feest der feesten te kunnen organiseren. Maar niet was echter minder waar, door klachten van de horeca en de buurt moest Ospylac weer haar biezen pakken en verhuizen naar een ander locatie. Eric Boekhout was de laatste Prins in de Showband

Toen werd er gekozen voor de Huesmolen boven de bowlingbaan. Een prima locatie voor Ospylac. Willem Plazier mocht als eerste de Prins zijn in deze locatie. In deze locatie heeft Ospylac mooie jaren gehad. Het bestuur van toen wilde echter wederom terug naar de binnenstad en wel naar de “nieuwe schouwburg” aan de Westerdijk 4. Daar bleek na een aantal jaren het financieel niet haalbaar te zijn om te blijven, dit kwam voornamelijk door het terug lopen van het aantal bezoekers. Co Blokdijk was de laatste Prins in de Schouwburg. 
 
Al snel was er weer een nieuwe locatie gevonden Huis verloren aan het Kerkplein blijkt een schot in de roos te zijn. Tot nu toe viert Ospylac haar feest en hoopt dit nog lang vol te houden.